Despre Proiect

Data infiintarii: 27.04.1015

Casa Sfantul Nicolae va asigura conditii confortabile de gazduire si de hrana, ingrijiri medicale, recuperare si readaptare, activitati de ergoterapie si de petrecerea timpului liber, asistenta sociala si psihologica. In fiecare din cele 4 camere vor locui 2-3 persoane varstnice, cu nevoi asemanatoare, avand acces la grupuri sanitare sufragerie , curte si anexe aferente.

Casa Sfantul Nicolae este dotata cu mobilier si echipamente, dispune de materiale consumabile si produse igienico-sanitare, cu softuri, aplicatii informatice.
Personalul angajat este instruit si ofera la un nivel calitativ ridicat serviciile de asistenta persoanelor varstnice vulnerabile, dependente, care nu se pot gaspodarii singure, sau necesita ingrijire specializata, se afla in imposibilitatea de a-si asigura nevoile socio-medicale, datorita bolii ori starii fizice sau psihice..

Obiectiv General

SES 2 “ASOCIATIA CASA SFATUL NICOLAE” va asigura servicii sociale cu cazare, unui nr. de 10 persoane varstnice dependente, care se incadreaza in Grila nationala de evaluare a nevoilor persoanelor varstnice cf. HOTARARE Nr.886 din 5 octombrie 2000, care nu se pot gospodari singure sau necesita ingrijirea specializata, se afla in imposibilitatea de a-si asigura nevoile sociomedicale, datorita bolii ori starii fizice sau psihice..

Activitati desfasurate: Activ 1. Infiintarea SES:

.1) Achizitia unei firme de consutanta care sa presteze servicii de infiintare a asociatilor nonprofit.
1.2) Sediul SES: in Alba Iulia sau imprejurimi, pe un teren obtinut prin donatie;
1.3) Firma de consultanta elaboreaza documente de infiintare (Act constutativ si Statut) si intreprinde demersuri pt. inregistrarea juridica a SES 2;
1.4) Elaborare studiu de fezabilitate + proiect tehnic pt. realizarea unei constructii formata din 4 camere, sufragerie, living, grupuri sanitare si teren de acces;
1.5) Realizarea constructiei de catre o firma specializata;
1.6) Dotarea SES prin achizitia de mobilier si echipamente de protectie a valorilor umane si materiale in limita bugetului prevazut in cap.2.12. Cheltuieli de tip FEDR;
1.7) Definitivarea dosarului fiscal, obtinerea Certificatului de inregistrare fiscala.
1.8) Autorizarea ca “Prestator de Servicii sociale”(4 luni)

Activitatea 2

Servicii integrate de informare si consultanta in beneficiul SES 2,prestate de firma specializata;
2.1. Elaborarea “Strategie de dezvoltare a SES pe urmatorii 3 ani” privind activitati si proiecte viabile,sustenabile, care sa determine indeplinirea obiectivelor propuse si a serviciilor planificate; Propuneri de proiecte privind oferirea de servicii sociale persoanelor varstnice;

Activitatea .3.Publicitate si marketing organizational.

3.1. Conectare la retele informatice
3.2. Informare si publicitate aferenta functionarii SES, dezv. Pagina de WEB a Asocitiei Sfantul Nicolae(8 Luni )

Activitatea .4 Publicitate si marketing organizational.

. Managementul resurselor umane si al serviciilor aferente functionarii SES;
4.1. Formarea resurselor umane angajate la nivelul Asociatiei;
4.2. Elaborarea fiselor de post si a documentelor de angajare;
4.3 Gestionare serviciilor de administrare a cladirii si de arhivare a documentelor aferente functionarii SES 2, prestate de persoane jurdice ( 8 Luni );
3) Bugetul de investitiei: Valoarea totala eligibila a SES este :449055 Lei (102000 Euro) Contributia Solicitantului este:8981,1 lei, Asistenta financiara nerambusarbila solicitata:440073,9 lei .
4) Organigrama: 1 manager SES, 1 lucrator social si 1 asistent social. Fisele de post sunt elaborate de firma de consutanta infiintare SES.
5) Oferirea de servicii de asistenta si protectie sociala unui nr. de 10 persoane varstine, in regim de cazare, in cladirea construita prin proiect, care va purta denumirea”Casa Sfantul Nicolae”(8 luni )
Obiectivele serviciilor sociale oferite persoanelor varstnice in “Casa Sfantul Nicolae”:
a) sa asigure persoanelor varstnice ingrijite maximum posbil de autonomie si siguranta;
b) sa ofere conditii de ingrijire care sa respecte identitatea, integritatea si demnitatea persoanei varstnice;
c) sa permita mentinerea sau ameliorarea capacitatilor fizice si intelectuale ale persoanei varstnice;
d) sa stimuleze participarea persoanelor varstnice la viata sociala;

e) sa faciliteze si sa incurajeze legaturile interumane, inclusiv cu familiile persoanelor varstnice;
f) sa asigure supravegherea si ingrijirea medicala necesara potrivit reglemtarilor legale;
g) sa previna si sa trateze consecintele legate de procesui de imbatranire, – servicii de asistenta si suport pentru asigurarea nevoilor de baza, inclusiv suplimente alimentare, ale beneficiarilor, servicii de ingrijire personala, de recuperare/ reabilitare, de insertie sociala.

© 2016 Casa Sfantul Nicolae Toate drepturile rezervate !